Објавено на: 02.04.2020

Младинска виртуелна работилница


Целта на оваа работилница е едукација на младите членови на општеството за важноста на чистата вода и нејзиното влијание врз човековото здравје, биодиверзитетот, животната средина и човековите права. Со кратки и интересни предавања, ќе им доловиме на младите генерации зошто треба да водат посебна грижа за водата како ресурс.


Линкот за пристап до дебатата е :

https://us04web.zoom.us/j/172292949
АгендаПредавачи:

Kiril Przho Arsovski

15:00 - 15:15 Кирил Пржо Арсовски - Homo sapiens, професор по биологија и главен уредник на ДОМА (doma.edu.mk).

Наслов: "Еколошкото значењето на водните станишта во ерата на климатските промени."Olgica Ribar

15:15 - 15:30 Олгица Рибар - Дипломиран доктор по медицина. Вљубеник во природата и уметноста.

Наслов: "Водата и санитацијата и нивната улога во зачувување на човековото здравје и борба против Covid19."Evgenija Krstevska

15:30 - 15:45 Евгенија Крстевска - Планинарка, адвокатка и граѓански активист.

Наслов: "Зошто секој од нас има право на вода и санитација како основно човеково право?"15:45 - 16:00 Дискусија