Младинска виртуелна работилница (видео)

Денес се одржа младинската виртуелна работилница на која што нашите предавачи: Kирил Арсовски - Пржо, Олгица Рибар и Евгенија Крстевска говореа за различните аспекти на заштитата на водните ресурси и нивното влијание врз ќивотната средина, човековото здравје и правото на вода и санитација. Како заклучок од оваа работилница може да се изведе неопходноста од едукација на најмладите за важноста на водата како ресурс, а особено едукација на професорите и нивна директна вклученост затоа што тие треба да бидат чинителите кои ќе им ги пренесат навиките за штедење и одговорно постапување со водите од најмала возраст.

Погледнете што имаа да кажат предавачите на следниот линк:


Објавено на: 08.04.2020
Младинска виртуелна работилница