Објавено на 02.04.2020

COVID-19 and WATER webinar pre organization meeting


На наше задоволство, во соработка со хабовите од Нигерија, Индија, САД, Шведска и Македонија во тек е организација на меѓународна конференција на која на глобално ниво ќе се дускутира за важноста на водата како ресурс во борбата против COVID-19 и како моменталната пандемија директно влијае врз спроведувањето на проектите.


Како предавачи на оваа конференција ќе се појават:

Murtala Baba (Kano hub, Nigeria)
Sanjana Kalleshallesh (Bangalore hub, India)
Carl Ganter (Circle of Blue project, USA)
Karolina Eklöw (Stockholm hub, Sweden)
Evgenija Krstevska (Skopje hub, Macedonia)


Агендата и начинот на пријавување ќе бидат дополнително објавени.

webinar-pre-organization-meeting

webinar-pre-organization-meeting