ЗА ПРОЕКТОТ

Граѓаните на Република Северна Македонија се еколошки неедуцирани кога станува збор за тоа како да ги остварат своите права, но и во меѓувреме да ја заштитат и зачуваат животната средина во која што живеат.

Поради непостоење на правна пракса за заштита на правата од животна средина, особено до правото на пристап до вода за пиење и санитација како основно човеково право признато од Обединетите нации со Резолуција 64/292 како и уставното начело на недискриминација и правото на живот, право на здрава животна средина, право на здравје и домување, граѓаните секојдневно се соочуваат со повреда на истите.

Првичната цел на овој проект е да изврши едукација на граѓаните за тоа како да постапуваат со водата како ресурс и како истата да ја заштитат. Со фокус на едукација на младите и ранливите групи на граѓани, овој проект ќе помогне во заштита на нивното право на вода и санитација.

Земајќи ги во предвид влијанијата на климатските промени врз водните талози во државата, како и нивната неееднаква дистрибуција на територијата на Република Северна Македонија, со овој проект сакаме да поттикнеме и развиеме јавна дебата за заштита на водните ресурси во државата како и остварување на правото на вода и санитација затоа што истата во минатите години отсуствува.

За таа цел, на 23 март во склоп на овој проект ќе биде организирана конференција на која научната фела со помош на странски експерти ќе дискутира за неопходноста на имплементацијата на правото на вода и санитација во Уставот на Република Северна Македонија и можните идејни модели и решенија за тоа.

Едукација

Преку гостување во ТВ емисии и организирање на работилници.

Јавна дебата

Размена на информации и поттикнување на дискусија за заштита на правото на вода и санитација во државата.

Имплементација

Лобирање за имплементација на можните решенија дискутирани на конференцијата и директно влијаење врз политиките на управување со водните ресурси на надлежните институции.

НОВОСТИ

Последни активности

new-generation-of-influence-and-ethics

Нова генерација на влијание и етика “Водата. Човекот. Државата.”

ЈА ГРАДИМЕ НАШАТА ИДНИНА! Време е за првиот светски план за закрепнување воден од младите! ...

photo-competition-water-man-state

Повик за учество на фото конкурс на тема “Водата. Човекот. Државата.”

По повод Светскиот ден на водата објавуваме фото-конкурс за учество на изложба на тема “Водата. Човекот. Државата.”...

capacity-building-through-digital-transformation-webinar

Capacity Building through Digital Transformation webinar

Global Shapers Moscow Hub is pleased to announce the upcoming event...

alternative

Гостување на River collective - Science chat (видео)

alternative

Project portfolio

Take a sneak peek at our project portfolio and get involved.

alternative

Water and Covid-19 webinar (видео)

Во соработка со хабовите од Шведска, Индија, Нигерија и Македонија денес се одржа webinar на темата...

alternative

Младинска виртуелна работилница (видео)

Денес се одржа младинската виртуелна работилница на која што...

alternative

Соработка со Fridays For Future (видео)

Во соработка со Fridays For Future Skopje, во третата епизода од „Разговори за иднината“...

alternative

COVID-19 and WATER webinar pre organization meeting

На наше задоволство, во соработка со хабовите од Нигерија, Индија, САД, Шведска и Македонија...

alternative

Виртуелна дебата (видео)

Погледнете дел од атмосферата на виртуелната дебата.

alternative

Покана за виртуелна дебата

Правото на вода и санитација како основно човеково право во време на пандемија.

alternative

Светски ден на водите

Правото на вода и санитација е основно човеково право кое...

alternative

Известување

Одлука за одложување на настан.

alternative

Повик за учество

Објавен е повикот за учество на првата конференција water4changes - Вода за промени.

Инволвирај се

1Волонтирај
Земи учество во активностите на проектот или сподели свои идеи.
Колку што е значајна водата за човековиот живот, толку се важни и донациите за успешно реализирање на сите планирани активности.
КОНТАКТ

Евгенија Крстевска

проектен координатор

ЛИНКОВИ